Zakonski propisi

Propisi iz područja zaštite okoliša i otpada:

-Objavljeni su na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr -   PROPISI

(http://mzoip.hr/hr/otpad/propisi-i-medunarodni-ugovorixx.html)

 

Propisi iz područja grobljanskih usluga

-Zakon o grobljima (NN 19/98, 15/12) (http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima)

-Odluka o grobljima na području Grada Knin (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije''  br. 16/10)

 

Propisi iz područja zaštite na radu:

-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

(http://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu)

PRAVILNICI I ODLUKE

Pravilnik o plaćama i naknadama radnika 2020

Katalog poslova - Pravnilk o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 2020

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETODAVNOG TIJELA POTROŠAČA

PRAVILNIK O RADU TIJELA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto u reciklažnom dvorištu

Odluka o opizivu odluke

Odluka rad od kuće opoziv

Odluka o zamjeni Marka Perića za ovlaštenika za zaštitu na radu

Natječaj za posao - Radnik u reciklažnom dvorištu

Odluka o obustavi izdavanja računa

Odluka - Rad od kuće - izmjena odluke

Odluka - Rad od kuće

Odluka - oglasna ploča

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJ SEKTORA OPĆIH KADROVSKI I PRAVNIH POSLOVA

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto vozač

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto grobar

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE LUKA ŽAJA

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Viši referent za računovodstvo

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Blagajnik/ca

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Radnik u reciklažnom dvorištu

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto  - Viši referent za računovodstvo

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto  - Blagajnik/ca

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto  - Radnik u reciklažnom dvorištu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Voditelj odjela obrade, skladištenja i zbrinjavanja otpada

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Voditelj odjela obrade, skladištenja i zbrinjavanja otpada

IZMJENA I DOPUNA KATALOGA POSLOVA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA RADNIKA

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto grobar (NKV)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto grobar (NKV)

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Knina za 2018.godinu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu i dopunu Cjenika javne uslugeprikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Knina za 2018.godinu

OPĆI UVJETI - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina

OPĆI UVJETI - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Knina

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto viši referent u računovodstvu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Grobar-skladištar

Odluka o izmjeni Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog otpada na području grada Knin za 2018. godinu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za Izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja mijšanog komunalnog otpada na području Grada Knina za 2018. godinu

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme (Grobar-skladištar i Viši referent za računovodstvo)

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto pomoćni radnik i pomoćni radnik na kamionu

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno - Pomićni radnik/ca (NKV)

Odluka o odabiru refernta naplate potraživanja

Suglasnost Grada na cjenik usluga Čistoća i zelenilo d.o.o.

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu

Katalog poslova Cistoća i zelenilo d.o.o.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnik mjesta

 

JAVNA NABAVA

27. 04. 2020 - Postupak javne nabave elektromehaničkih ključeva

Dokumentacija o nabavi

Tehničke specifikacije

Troškovnik

 

21. 04. 2020 - Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

 

24.02.2020 Odluka o odabiru najpovoljnije prihvatljive ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu novog osobnog automobila

Odluka o odabiru najpovoljnije prihvatljive ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu novog osobnog automobila

 

21.02.2020 Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na postavljanju polu-podzemnih spremnika u Kninu

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na postavljanju polu-podzemnih spremnika u Kninu

 

12.02.2020 JEDNOSTAVNA NABAVA ZA NABAVU NOVOG OSOBNOG AUTUOMOBILA

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU NOVOG OSOBNOG VOZILA

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA NABAVU NOVOG OSOBNOG VOZILA

 

11.02.2020 JEDNOSTAVNA NABAVA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTAVLJANJU POLU-PODZEMNIH SPREMNIKA U KNINU

UPIT ZA PRIKUPLJANJE PONUDA S PRILOZIMA

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA POSTAVLJANJU POLU-PODZEMNIH SPREMNIKA U KNINU

 

08.01.2020. - ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE UPOSTUPKU JAVNE NABAVE ZA NABAVU KOMUNALNOG VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za nabavu komunalnog vozila na električni pogon

 

22. 01. 2020 - Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

29. 12. 2019 - Plan nabave za 2020 godinu

Plan nabave za 2020 godinu

29. 12. 2019

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.g.

08.11.2019. - PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU KOMUNALNOG VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

 Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

13.11.2019. - UPIT ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU UREĐAJA ZA NAPLATU OTPADA PO STVARNO ODLOŽENOJ KOLIČINI SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Obavijest

Odluka o početku postupka nabave

Ponudbeni list

Tehničke karakteristike postupka

Upit za prikupljanje ponuda

 

13.11.2019. - PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU 5 POLUPODZEMNIHSPREMNIKA ZAPREMINE 5 m³ ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Obavijest

Odluka o početku postupka nabave

Ponudbeni list

Tehničke karakteristike postupka

Upit za prikupljanje ponuda

 

08. 11. 2019.

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.g.

02. 10.2019.

PLAN NABAVE 2019

10.09.2019.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja  

Obavijest  o izmjeni dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija o nabavi - Nabava specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga

Troškovnik

11.03.2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude "STROJA ZA DROBLJENJE OTPADNOG MATERIJALA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA"

11.03.2019.

Plan nabave za 2019

11.03.2019.

REGISTAR UGOVORA

11.03.2019.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA NARUČITELJA ČISTOĆA I ZELENILO D.O.O.

20.02.2019.

NABAVKA STROJA ZADROBLJENJE OTPADNOG MATERIJALA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

25. Sječanj 2019.

PLAN NABAVE 2019

03. Koloviza 2018

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.g.

01. Kolovoz  2018. godine

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

10. Srpanj 2018.

Sukob interesa

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

27. Lipanj 2018

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.g.

26.06.2018

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Nabava zelenih spremnika za komunalni otpad zapremine 120 litara

07. Travanj 2018.

PLAN NABAVE 2018

22. Prosinac 2017.

Dokumentacija o nabavi

11. Studeni 2017.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017 GODINU

10. Kolovoz 2017

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

14. Lipnja 2017. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE - "Nabava dostavnog kombi furgon teretnog vozila putem financijskog leasinga"

15.05.2017 - IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017 GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017 GODINU

12.05.2017 - NABAVA DOSTAVNOG KOMBI FURGON TERETNOG VOZILA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE

15. Svibanja 2017. godine

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

15. ožujka 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBITELJSKIH GROBNICA NA GRADSKOM GROBLJU KNIN

Poziv za dostavu ponuda
Presjek II-II
Situacija na +7,50
Situacija na +8,50
Situacija na +9,50
Tlocrt na +7,50
Tlocrt na +8,50
Tlocrt na +9,50
Troškovnik za ponuditelje

21. Veljače 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA - ENERGETSKU OBNOVU KROVNE KONSTRUKCIJE NA ZGRADI UPRAVE, TRG OLUJE 9, KNIN

Troškovnik sanacije krovne konstrukcije

13. Veljače 2017. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE - "Izvođenje radova na izgradnji obiteljskih grobnica na gradskom groblju u Kninu"

31. Sječnja 2017. godine

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

27. sječnja 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBITELJSKIH GROBNICA NA GRADSKOM GROBLJU KNIN

Poziv za dostavu ponuda
Presjek I-I
Presjek II-II
Situacija na +7,50
Situacija na +8,50
Situacija na +9,50
Tlocrt na +7,50
Tlocrt na +8,50
Tlocrt na +9,50
Troškovnik za ponuditelje

05. Rujna. 2016. godine

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

PRESJEK I-I

PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

24. Svibnja. 2016. godine

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

19. veljače 2016. godine

Objava obavijesti o nepostojanju sukoba interesa

08. veljače 2016. godine

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

09. prosinac 2015. godine

JAVNO NADMETANJE - N3 TERETNI AUTOMOBIL MAN S HIDRAULIČKOM DIZALICOM HIAB-BERGER

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline