OD SADA MOŽETE UGOVORITI TRAJNI NALOG KOD PBZ  

Zeleni otoci Knina

 

ZELENI OTOCI KNINA

 

Kratak opis projekta

Predloženim projektom Zeleni otoci Knina, Ekološka  udruga “Krka” Knin u partnerstvu sa  Čistoćom i zelenilom d.o.o. doprinosimo rješavanju gorećeg problema zaštite okoliša, otpada, na području Grada Knina te podizanju  svijesti   mladih o važnosti zaštite okoliša i  gospodarenja otpadom.Putem postavljanja  zelenih otoka, postavljanja kartonskih kutija, tiskanjem promotivnih, edukativnih brošura, edukacije mladih, usluge Zeleni telefon, putem akcija čišćenja i akcija prikupljanja papira    promoviramo   važnost očuvanja okoliša, potičemo mlade Grada Knina na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, sukladno Hrvatskom I EU zakonodavstvu te omogućavamo građanima grada  Knina odvojeno sakupljanje otpada.

Godišnje se u Hrvatskoj proizvede oko 13 miliona tona otpada, od čega komunalnog1,2 miliona tona. Udio korisnog otpada u komunalnom procjenjuje se čak na 50% što znači da godišnje nastaje oko 600 tisuća tona otpada koji bi se mogao reciklirati umjesto da se odlaže. Na deponiju “Mala Promina” (15 km udaljenu od Knina ) godišnje se deponira 6.100 tona  (komunalnog) otpada koji nastane na području grada Knina i njegove bliže oklice. Šibensko - kninska Županija,  u kojoj senalazi grad  Knin,  je uz Vukovarsko-srijemsku i Brodsko –Posavsku     Županiju  jedino područje u RH  u kojem se korisni otpad od građana uopće ne sakuplja odvojeno.  Stoga smo se I odlučili za pokretanje projekta koji ćemo uspijeti  realizirati samo uz pomoć svih građana/ki. Knina.

 Potrebna je odgovorna suradnja svih nas, jer svi mi,  stvaramo otpad, svih nas se to tiče! I ne zaboravimo, ne samo nas već i naše djece i naših unuka!

Stoga vas najljepše molimo da se uključite u projekt, započnete sa odvojenim prikupljanjem papira i doprinesete u zaštiti okoliša na području Grada Knina.

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

 

Hvala Vam na doprinosu!

 

Partneri:                                               

                                                Adresa: 22300 Knin, 7. Gardijske brigade br. 13                     Čistoća i zelenilo d.o.o.                               
                                                Telefon: 022/664-608, fax: 022/664 608,                                     Adresa: Trg oluje 9.  22 300 Knin
                                                Mob: 091/514 1829                                                                      Telefon: 022 668 162
                                                E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                             Fax: 022 668 160
                                                Web site: www-eu-krka-knin.hr                                                E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

STAKLO

Energija koja se uštedi recikliranjem
jedne staklene boce, dovoljna je da žarulja od 100 vati gori 4 sata.

Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava, energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.

Pravilno postupanje sa staklenom ambalažom razumijeva:

•      njeno ponovno korištenje za iste namjene – povratna ambalaža (primjerice mineralna voda,    pivo, mliječni proizvodi),

•      njeno korištenje za druge namjene.
 

Staklo  možete odložiti u ZELENE SPREMNIKE „samo za staklo“ koje ćete naći na javnim površinama (  u Tomislavovoj ulici-iza gognjeg Konzuma,  kod ljekarne Šarić )

Ako skupite veću  količinu stakla  nazovite: Čistoća i zelenilo d.o.o. : Tel: 022 / 668 - 163

U zelene spremnike ne smije se odlagati:  

• prozorsko staklo,                               
• automobilsko staklo,
• kristalno i optičko staklo,
• armirano staklo,
• laboratorijsko staklo,
• staklena vuna,
• žarulje i   fluorescentne svjetiljke,
                         • porculanski i keramički predmeti.

PLASTIKA

Po obujmu, plastični otpad
čini više od 30% kućnog otpada.

 

PET (polietilentereftalat) je oplemenjeni poliester bitno poboljšanih svojstava. Suvremeni PET se proizvodi iz nafte ili zemnog plina. To je materijal koji je nelomljiv, otporan na mehnička opterećenja i lagan, te je kao takav iznimno dobar za proizvodnju ambalaže (boca za piće) i još nekih proizvoda. Međutim, upravo zbog tih svojstava PET ambalažni otpad uzrokuje velike probleme na odlagalištima otpada, jer svojim obujmom zauzima veliki odlagališni prostor. Stoga, PET treba reciklirati/oporabiti čime se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Metalni ambalažni otpad, a posebno Al-ambalažni otpad, je vrijedna sirovina i može se reciklirati, ako je odvojeno prikupljen.

 

VRATITE AMBALAŽU U TRGOVINE I OSTVARITE POVRATNU NAKNADU 0,50 KN

 

Opasni otpad

 

Opasni otpad čini mali dio ukupne mase otpada no predstavlja veliku prijetnju okolišu i ljudskom zdravlju, te posebno na tlo i podzemne vode.

Mogućnost sigurnog odlaganja postoji za neke od njih.

 

Stare baterije

Opasne su jer sadrže teške metale. Stare baterije, baterije mobitela i slično prema novom pravilniku možete predati u bilo kojoj trgovini koja ih prodaje. Prodavatelj ih je dužan preuzeti.

Možete ih odložiti u posebne CRVENE SPREMNIKE koje se nalaze u prostorijama Ekološke udruge „Krka“- 7. gardijske brigade 13, Čistoća i zelenilo d.o.o. - Trg oluje 9, Osnovne škole I i II, Srednja škola  „Kralja Zvonimira“, Jolly centar na vedrom polju, Alo-alo- Knin, Kralja Zvonimira 21

 

Elektronički otpad:

 

Elektronički otpad je popularno i neformalno ime za elektroničke proizvode na kraju radnog vijeka. Ubraja se u opasne otpade zbog niza štetnih kemijskih spojeva poput kadmija (tiskane ploče), arsena, olova (koristi se u monitorima radi zaštite od zračenja) žive, kroma (dekorativne svrhe), berilija, fosfora (katodne cijevi monitora i televizora) i plastike koji su opasni po ljudsko zdravlje i veliki su zagađivači okoliša.

Stari kompjuter, televizor, telefon i drugi elektronički otpad možete predati u  RETO centar, Solin, tel. 240 04 22.

Očekuje se donošenje novog pravilnika o električnim i elektoničkim uređajima i opremi koji će bolje regulirati povrat ove vrste otpada.

 

  

                                               OPASNI OTPAD –DRUGI PAPIR

Stari ljekovi

Lijekovi su opasan otpad, mada spašavaju živote. Ali, u slučaju nepotrebnog ili nekontroliranog uzimanja, te uzimanja nepoznatih lijekova i lijekova kojima je prošao rok upotrebe, lijek može postati otrov.

Ukoliko se pravilno odvojeno skupljaju, stare je lijekove moguće obraditi tako da ne dovode u opasnost zdravlje i živote, te ne zagađuju okoliš.

Svaka ljekarna dužna je imati kontejner za stare čljekove ( naputak Ministarstva Zdravstva NN 50/2000).

Građani Knina stare ljekove besplatno mogu predati u ljekarnama: „PRIMA PHARM“; „DR. Silvija Šarić“ i „VARDA“:

Stari automobili i gume

Stari automobili napravljeni su velikim dijelom od metala, pa se veći dio starog automobila može ponovo upotrijebiti za proizvodnju raznih metalnih proizvoda. U starim vozilima nalazi se i opasni otpad; stari akumulatori, motorna ulja, antifriz. Kad imate stari automobil kojeg se morate riještiti obavezno se obratite tvrtki C.I.O.S.  čiju je lokaciju za područje Knina odredio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostu  i ista se nalazi u Kistanjama na adresi: Ante Starčevića 72, tel: 098 338 099. Za prikupljanje svih vrsta otpadnih guma Find za zaštitu okoliša i energetku učinkovitost odredio je za područje Šibensko-kninske županije tvrtku Reciklaža d.o.o. iz Zadra, T.Ivića 7a
 

Ostali opasni otpad:

INA svojim potrošačima na svim Ininim benzinskim postajama nudi uslugu organiziranog odvoza i zbrinjavanja zauljene plastične ambalaže i zauljenog otpada.
Postavljeni su kontejneri - kontejneri žute boje služe za skupljanje zauljene plastične ambalaže, ambalaže od antifriza te ostale plastične ambalaže, dok crveni kontejneri služe za sav ostali zauljeni otpad, kao što su zauljene krpe, rukavice i ostali zauljeni materijal.

 

Adrese Ina benziskih postaja u Kninu: IV gardijske brigade i Vedro polje b.b.

 

 

PAPIR

 

Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala.

 

U komunalnom otpadu nalazi se do 30% papirnatog otpada. Recikliranjem papira čuvamo šume, štedimo energiju, smanjujemo onečišćenje vode i zraka te štedimo skupi odlagališni prostor.

Recikliranjem 1 tone papira štedi se od 30.000 do 60.000 litara vode te se smanjuje onečišćenje zraka za 95%.Korištenjem otpadnog papira za prozvodnju iste količine novog papira, zagađivanje vode smanjeno je 15 puta, potrošnja vode smanjena je 5 puta, a potrošnja energije 2 puta.

 

Savjeti:

  1. Šaljite elektroničku postu
  2. Objavljujte informacije na zajednickim oglasnim pločama
  3. Kopirajte obostrano
  4. Podatke pohranjujte ekektonicki umjesto „papirnato“
  5. Upotrijebite jednostarno iskoristeni papir za vlastite biljeske
  6. Ponovo upotrijebite već korištene registratore
  7. Stare kartonske kutije upotrijebite kao spremnike za odvojeno skupljanje korisnog otpada


Stari papir  možete odložiti u PLAVE SPREMNIKE za  papir koje ćete naći na javnim površinama ( Opća bolnica Knin, Osnovne škole I i II , Srednja škola Kralja Zvonimira,Tržnica, Čistoća i zelenilo , u Tomislavovoj ulici-iza gognjeg Konzuma, Crvene zgrade, kod ljekarne Šarić,  kod prostorija Ekološke udruge )

Ako skupite veću  količinu papira  nazovite: Čistoća i zelenilo d.o.o. : Tel: 022 / 668 - 163

 

U plave spremnike  trebamo odlagati:  

• novine, časopise, prospekte, kataloge,
• bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice,
• pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
• mape, karton, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.),

•kartonske fascikle, valovitu ljepenku.

 

U plave spremnike  ne smijemo odlagati:

• indigo papir, ugljeni papir,
• fotografije i foto papir,
• zauljeni i prljavi papir,
• višeslojnu ambalažu (primjerice ambalažu za mlijeko i napitke),
• gumirane etikete i sl.,
• pelene.

 

OTPAD

 

BUDIMO ODGOVORNI PREMA SEBI I DRUGIMA. ČUVAJMO ZDRAVLJE I OKOLIŠ PRAVILNIM ODLAGANJEM OTPADA!

 

Što je otpad?

 

Otpad su tvari ili predmeti koje je posjednik otpada odbacio, namjerava ili ih mora odbaciti.( članak 2. Zakona o otpadu NN 151/03),

 

Vrste otpada?

Komunalni je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

• Industrijski otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu i obrtu, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

• Ambalažni otpad je ambalaža preostala nakon što se proizvod raspakira, a obuhvaća sve proizvode u obliku kutija, posuda, omota i druge oblike koji služe držanju drugog proizvoda u svrhu njegove zaštite, rukovanja, promidžbe i prodaje.

• Građevni otpad je otpad koji nastaje gradnjom, održavanjem i uklanjanjem građevina prema posebnom propisu.

• Električki i elektronički otpad je bilo koja električka i elektronička oprema (i njihovi dijelovi) koju je posjednik odbacio ili namjerava odbaciti.

• Otpadna vozila i otpadne gume su otpad koji nastaje protekom životnog ciklusa proizvoda.

Zašto odvojeno skupljati otpad?
Otpad može postati korisna sirovina za nove proizvode, ali i opasnost u okolišu!

 Odvojenim se prikupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada:

• izbjegava odlaganje otpada,
• iskoriste sirovine za dobivanje novih proizvoda,
• smanjuje onečišćenje okoliša i
• štedi novac

 

S otpadom se mora postupati na način da se izbjegne:

• opasnost po ljudsko zdravlje,
• opasnost za biljni i životinjski svijet,
• onečišćavanje okoliša: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti,
• nekontrolirano odlaganje i spaljivanje,
• nastajanje eksplozije ili požara,
• stvaranje buke i neugodnih mirisa,
• pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka te razvoj patogenih     organizama,
• narušavanje javnog reda i mira.

 

OSTALI SAVJETI!

 

 Osmislimo i proizvodimo proizvode koji su u suglasju s okolišem.

 Ne kupujmo više nego što stvarno trebamo - kupujmo racionalno.

 Kupujmo proizvode s oznakom «prijatelj okoliša».

 Kada idemo u kupnju, ponesimo vlastitu torbu.

 Kupujmo pića u povratnim bocama.

 Kupujmo reciklirane proizvode.

 Izbjegavajmo sprej doze, a upotrebljavajmo proizvode s crpnim raspršivačima, koji omogućuju ponovno  punjenje.

 Odvojeno odlažimo otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, itd.), kao i otpad koji se može oporabiti.

 Na svom radnom mjestu izbjegavajmo nastajanje otpada i potičimo druge na to.

 Izbjegavajući i smanjujući nastajanje otpada štitimo okoliš i štedimo novac.

 Kontrolirano izdvajajte svaki otpad, ne stvarajte divlja odlagališta.

 Smanjimo svoj kućni otpad za jednu trećinu – kompostirajmo!

 Ako vidite otpad odložen na za to nepredviđenom mjestu, prijavite to inspekcijskim službama.

 Koristimo deterdžente koji nisu na bazi fosfata.

 Rabite neotrovna sredstva umjesto opasnih kemikalija za čišćenje.

 Neka voda ne teče cijelo vrijeme dok perete posuđe.

 Za bojenje stana koristimo boje na bazi vode.

 Spremite razrjeđivač u posude s poklopcem i upotrijebite ga ponovo.

 Poklonite ostatak boje susjedima, školi itd.

 Sve što se dade popraviti, popravimo te iskoristimo.

 Sve ono što još ima uporabnu vrijednost, a nama više ne treba i što želimo odbaciti, poklonimo onome kome to treba.

 Provjeravajte slavine ili ventile; cure li, odmah ih popravite.

 Ne puštajte vodu da curi dok perete auto.

 Provjerite curi li motorno ulje ili ulje od prijenosa u autu. Ako da, odmah to popravite!    

 Kupite automobil koji troši malo goriva.

 Vozite se što manje automobilom. Hodajte, vozite bicikl.

 Štedite električnu energiju. Dok grijete prostorije nemojte imati otvorene prozore jer time «grijete ulicu», a razveselit će vas i mjesečni račun.

 Koristite minimalnu količinu potrebnog gnojiva, po mogućnosti stajskog i komposta    kojeg ste sami napravili.

 Ne budimo pasivni promatrači, sudjelujmo aktivno.

 Kada izvodimo kućnog ljubimca, počistimo što za njim ostane.

 Izbjegavajmo proizvode za jednokratnu uporabu (upaljači, kemijske olovke, baterije).

 Kao roditelj uključimo se u program djetetove škole (vrtića) za očuvanje i zaštitu okoliša.

 Uključimo se u rad nevladinih udruga za zaštitu prirode i okoliša.

 Razgovarajmo s djecom i prijateljima o problemu otpada te očuvanju okoliša.

 Temelj za promjene je osobna promjena (svakog od nas).

 Koristimo deterdžente koji nisu na bazi fosfata.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline